Vyžrebované čísla v tombole počas 31. Slovenského derby

Na tombole, konanej počas dostihového mítingu 31. Slovenské derby v nedeľu 16.7.2023 boli vyžrebované TIETO ČÍSLA.

Nevyzdvihnuté výhry bude možné prevziať v pracovných dňoch na Závodisku, š.p. do 28.7.2023 do 15:00 hod.