Výsledky dostihov

21.8.2022 – rovinové a prekážkové dostihy

Senica

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 2. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 2. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Galéria

21.8.2022 - Senica

ROVINOVÉ A PREKÁŽKOVÉ DOSTIHY
Galéria

Predchádzajúce dostihy

Delegačná listina

Dozor Hlavnej dostihovej komisie


Ing. Ľudovít Vanek, CSc.
Predseda Dostihovej komisie


Ing. Ján Vaňourek
Členovia Dostihovej komisie


Ing. Alexander Valentich
Ing. Pavel Kalaš
Dostihový tajomník


Ing. Vladimír Šak
Rozhodca pri štarte


Pavel Gašpar
Pomocný rozhodca pri štarte


Veronika Sokolová
Hlavný rozhodca v cieli


Martina Pfefferová
Pomocní rozhodca v cieli, časomerač


Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe


Alexandra Slobodová
Hlásateľ


Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy


Vladimír Bibza
Ing. Ivan Vallo
Dostihový sekretariát


Martina Pfefferová
Ustajnenie koní


PD Senica
Identifikácia koní


Stanislav Ralbovský
Odber dopingu


Stanislav Ralbovský
Cieľová kamera


Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár


MVDr. Lucie Kalová
0915 276 261
Inštruktáž – 13:00 hod.