Výsledky dostihov

11.6.2023 – rovinové a prekážkové dostihy

Topoľčianky

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Galéria

11.6.2023
Topoľčianky
Galéria

Predchádzajúce dostihy

Delegačná listina

Dozor Hlavnej dostihovej komisie


Mgr. Stanislav Matulík
Predseda Dostihovej komisie


Mgr. Richard Dukes
Členovia Dostihovej komisie


Ing. Pavel Kalaš
Tomáš Myslovič
Dostihový tajomník


Ing. Vladimír Šak
Rozhodca pri štarte


Ing. Jan Vaňourek
Pomocný rozhodca pri štarte


Ján Popelka
Hlavný rozhodca v cieli


JUDr. Petra Kasanová
Pomocní rozhodca v cieli, časomerač


Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe


Monika Petríková
Hlásateľ


Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy


Ing. Ivan Vallo
Juraj Katrinec
Vedúci zboru usporiadateľov


Ing. Roman Michalovič
Dostihový pokladník


Beáta Kišacová
Dostihový sekretariát


JUDr. Petra Kasanová
Ustajnenie koní


NŽT
Identifikácia koní


Stanislav Ralbovský
Odber dopingu


Stanislav Ralbovský
Cieľová kamera


Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár


MVDr. Dušan Solar
0907 746 833
Inštruktáž – 13:00 hod.