Kontakty

Kontaktné informácie a funkcie

Registrácie, licencie, kariéry koní a jazdcov prihlášky, oznámenie štartujúcich koní (aj v zahraničí), zúčtovacie centrum

fax: +421/2/623 15 221