Hodnotenie koní

Na posúdenie kvality a výkonnosti dostihových koní je možné použiť viacero ukazovateľov. Anglický plnokrvník bol a je šľachtený na rýchlosť, prekvapivo ale čas dosiahnutý v dostihoch nie je rozhodujúcim kritériom jeho výkonnosti, keďže naň okrem kvality koňa vplýva množstvo iných faktorov (profil, povrch a stav dostihovej dráhy, poveternostné podmienky, taktika zvolená jazdcami v dostihoch, početnosť štartového poľa a množstvo ďalších). Keďže každá dostihová dráha je iná, porovnávať časy dosiahnuté na rôznych závodiskách, má význam len orientačne. Platí však, že najkvalitnejšie a najrýchlejšie dostihové kone dokážu vyvinúť na krátkom úseku rýchlosť presahujúcu 65 km/hod. Čím dlhšie dokáže kôň túto maximálnu rýchlosť udržať, tým je v dostihoch úspešnejší.

V praxi sa na porovnávanie kvality koní používajú číselné hodnotenia hendikep klasifikácia a tiež získané dotácie v dostihoch.

Oficiálny hendikep

Ide o číselné vyjadrenie výkonnosti koňa, ktoré stanovuje človek – hendikeper. Je teda subjektívne, ale vďaka tomu dokáže zohľadniť veľké množstvo faktorov. Metóda „handicapovania“ sa spolu s dostihmi vyvíja a zdokonaľuje už 200 rokov a v súčasnej podobe je mimoriadne prepracovaná a všeobecne uznávaná. Oficiálny hendikep slúži ako základ pre výpočet hmotnosti v hendikepových dostihoch. Ich princípom je, aby všetky štartujúce kone mali podľa možnosti rovnakú šancu na víťazstvo. Kvalitnejší kôň je teda zaťažený vyššou hmotnosťou, naopak menej kvalitný kôň nesie na chrbte menej kilogramov. Oficiálny hendikep sa v čase mení, hendikeper po každých dostihoch prehodnocuje predvedené výkony koní a stanovuje im nové hendikepové známky. Vyjadriť jediným číslom niečo tak komplexné, ako je forma a výkonnosť koňa, samozrejme nikdy nebude bezchybné a dokonalé. Lepšie však zatiaľ nikto nevymyslel 🙂

Klasifikácia

Klasifikácia je rebríčkom výkonnosti koní zostavovaným po každej dostihovej sezóne podľa najlepšieho výkonu každého koňa, teda podľa najvyššej formy dosiahnutej počas sezóny. Vyjadruje sa v rovnakej číselnej stupnici ako oficiálny hendikep, žiaľ, ani tieto stupnice nie sú v rámci sveta a Európy jednotné. Preto napr. vo Veľkej Británii a v Írsku sú hodnotenia uvádzané v librách a v kontinentálnej Európe v kilogramoch. Francúzska a nemecká stupnica sa však od seba podstatne líšia, každá z nich je postavená na inej „štartovacej hladine“. V rámci hodnotenia top-dostihov zaradených do tzv. pattern systému je však spoločným jazykom všetkých hendikeperov stupnica v librách, preto aj medzinárodná klasifikácia (LONGINES World’s Best Racehorse Rankings) sa uvádza v librách. Naša stupnica je v kilogramoch a orientačne uvádzame aj prepočet na libry podľa nemeckého vzoru.

Kone podľa zisku

Rovnako, ako nemá veľký význam porovnávať časy dosiahnuté v dostihoch na rôznych dostihových dráhach, o objektívnej kvalite konkrétneho dostihového koňa nám veľa nepovie ani výška ním získaných dotácií. Tá je najmä odzrkadlením ekonomickej úrovne dostihovej prevádzky v tej ktorej krajine a schopnosti realizačného tímu optimálne menežovať koňa v priebehu sezóny. Keďže ale ide štatisticky o mimoriadne zaujímavý údaj, sleduje sa všade vo svete. Zisky slovenských a na Slovensku štartujúcich koní v jednotlivých sezónach nájdete TU.