Výsledky dostihov

1.9.2023

Topoľčianky – rovinové a prekážkové dostihy

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

1. miesto – priblíženie

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 4. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Galéria

1.7.2023
rovinové a prekážkové dostihy
Galéria

Predchádzajúce dostihy

Delegačná listina

Dozor Hlavnej dostihovej komisie


Ing. Ľudovít Vanek, CSc.
Predseda Dostihovej komisie


Ing. Ján Vaňourek
Členovia Dostihovej komisie


Ing. Pavel Kalaš
Tomáš Myslovič
Dostihový tajomník


Ing. Vladimír Šak
Rozhodca pri štarte


Pavel Gašpar
Pomocný rozhodca pri štarte


Ján Popelka
Hlavný rozhodca v cieli


JUDr. Petra Kasanová
Pomocní rozhodca v cieli, časomerač


Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe


Ivan Uhrovčík
Hlásateľ


Ing. Ján Valtýni
Správca dráhy


Martin Targoš
Jozef Mašír
Vedúci zboru usporiadateľov


Mgr. Tibor Zima
Dostihový pokladník


Beáta Kišacová
Dostihový sekretariát


JUDr. Petra Kasanová
Ustajnenie koní


NŽT
Identifikácia koní


Stanislav Ralbovský
Odber dopingu


Stanislav Ralbovský
Cieľová kamera


Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár


MVDr. Dušan Solár
0907 746 833
Inštruktáž – 13:00 hod.