1. dostihový deň

10. apríl 2022

 

Cena starostu mestskej časti Petržalka

photocredit: Anton Martinec a Zenon Kisza (odovzdávanie cien, pódium)

2. dostihový deň

23. apríl 2022

 

         24. Veľká aprílová cena         

photocredit:

Anton Martinec (1 – 21)

Mária Horníková (22 – 23)

3. dostihový deň

8. máj 2022

30. Veľká jarná cena
30. Jarná cena kobýl

photocredit: Anton Martinec