Dress code na dostihoch

Zdvorilo žiadame účastníkov dostihov, ktorí sa počas dostihových dní pohybujú vo vyhradených priestoroch V.I.P. (predplatitelia lóží) a v pedoku (najmä majitelia a tréneri koní) o dôsledné dodržiavanie spoločenského oblečenia.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojím prístupom prispejú k zvýšeniu spoločenskej úrovne a Continue reading