Nová propozícia 31. Ceny Mysa počas derby-dňa

Závodisko, š.p. ako náhradu za zrušené dostihy č. 5 na dostihovom dni 14.7.2024 v Bratislave vypisuje nové dostihy č. 9 s nasledovnou propozíciou:
 
9. Cena spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – 31. Cena Mysa – rovina (I. kat) – 1000 m
7000 EUR (3150 – 1540 – 980 – 630 – 420 – 280)
Majiteľské prémie: 900 EUR (450 – 270 – 180) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 810 EUR (540 – 270) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
Chovateľský bonus: 800 EUR navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 59 kg.
Víťazom (od 1.8.2023) dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch Graded a Listed na 2. až 4. mieste +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
 
Uzávierka prihlášok: streda 3.7.2024 o 10:00 hod. (140 EUR plus DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: štvrtok 4.7.2024 o 12:00 hod. (140 EUR plus DPH)