Výsledky dostihov

rovinové a prekážkové dostihy

Topoľčianky

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 5. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 3. miesto

Cielfoto – 5. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 3. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 2. miesto

Cielfoto – 4. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 5. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Galéria

1.7.2023
rovinové a prekážkové dostihy
Galéria

Predchádzajúce dostihy

Delegačná listina

Dozor Hlavnej dostihovej komisie


Ing. Ľudovít Vanek, CSc.
Predseda Dostihovej komisie


Mgr. Richard Dukes
Členovia Dostihovej komisie


Ing. Jan Vaňourek
Tomáš Myslovič
Dostihový tajomník


Ing. Vladimír Šak
Rozhodca pri štarte


Pavel Gašpar
Pomocný rozhodca pri štarte


Ján Popelka
Hlavný rozhodca v cieli


Veronika Sokolová
Pomocní rozhodca v cieli, časomerač


Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe


Monika Petríková
Hlásateľ


Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy


Ing. Ivan Vallo
Juraj Katrinec
Vedúci zboru usporiadateľov


Ing. Roman Michalovič
Dostihový pokladník


Ing. Lea Mendelová
Dostihový sekretariát


Veronika Sokolová
Ustajnenie koní


NŽT
Identifikácia koní


Ing. Ján Valtýni
Odber dopingu


Ing. Ján Valtýni
Cieľová kamera


Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár


MVDr. Dušan Solar
+421 907 746 833
Inštruktáž – 13:00 hod.