Výsledky dostihov

30.4.2023 – Rovinové a prekážkové dostihy

Šurany

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Galéria

30.4.2023
Rovinové a prekážkové dostihy
Šurany
Galéria

Predchádzajúce dostihy

Delegačná listina

Dozor Hlavnej dostihovej komisie


Ing. Ľudovít Vanek, Csc.
Predseda Dostihovej komisie


Ing. Ján Vaňourek
Členovia Dostihovej komisie


Ing. Alexander Valentich
Ing. Pavel Kalaš
Dostihový tajomník


Ing. Vladimír Šak
Rozhodca pri štarte


Pavel Gašpar
Pomocný rozhodca pri štarte


Ján Popelka
Hlavný rozhodca v cieli


Veronika Sokolová
Pomocní rozhodca v cieli, časomerač


Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe


Alexandra Slobodová
Hlásateľ


Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy


Juraj Valach
Vedúci zboru usporiadateľov


TJ Slávia Šurany
Dostihový sekretariát


Veronika Sokolová
Ustajnenie koní


TJ Slávia Šurany
Identifikácia koní


Ing. Ján Valtýni
Odber dopingu


Ing. Ján Valtýni
Cieľová kamera


Milan Závodný
Inštruktáž – 13:00 hod.