Výsledky dostihov

20.8.2023

Senica – rovinové a prekážkové dostihy

Výsledok

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 2. miesto

Cielfoto – 4. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 4. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Galéria

1.7.2023
rovinové a prekážkové dostihy
Galéria

Predchádzajúce dostihy

Delegačná listina

Dozor Hlavnej dostihovej komisie


Mgr. Stanislav Matulík
Predseda Dostihovej komisie


Ing. Ján Vaňourek
Členovia Dostihovej komisie


Ing. Pavel Kalaš
Tomáš Myslovič
Dostihový tajomník


Ing. Vladimír Šak
Rozhodca pri štarte


Pavel Gašpar
Pomocný rozhodca pri štarte


Ján Popelka
Hlavný rozhodca v cieli


Veronika Sokolová
Pomocní rozhodca v cieli, časomerač


Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe


Monika Petríková
Hlásateľ


Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy


Ing. Ivan Vallo
Vladimír Bibza
Vedúci zboru usporiadateľov


Roman Michalovič
Dostihový pokladník


Beáta Kišacová
Dostihový sekretariát


Veronika Sokolová
Ustajnenie koní


PD Senica
Identifikácia koní


Stanislav Ralbovský
Odber dopingu


Stanislav Ralbovský
Cieľová kamera


Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár


MVDr. Lucie Kalová
0915 276 261
Inštruktáž – 13:00 hod.