Publikácie

Závodisko, š. p., Bratislava ponúka

Slovenská plemenná kniha A 1/1, III. zväzok (2002-2005)
5 €
Slovenská plemenná kniha A 1/1, IV. zväzok (2006-2009)
5 €
Slovenská plemenná kniha A 1/1, V. zväzok (2010-2013)   
10 €
Dostihový poriadok SR vydaný v roku 2015
5 €
Dostihová ročenka SR 2017 5 €
Dostihová ročenka SR 2016 3 €
Dostihová ročenka SR 2015
3 €
Dostihová ročenka SR 2014
3 €
Bilančné číslo Dostihového programu 21/2019 3 €
Dostihová sezóna 2013 na Slovensku – DVD
5 €
Dostihová sezóna 2014 na Slovensku – DVD
5 €
Dostihová sezóna 2015 na Slovensku – DVD
5 €
Dostihová sezóna 2016 na Slovensku – DVD 10 €
Sumár európskych grupových výsledkov… 2015
3 €
Sumár európskych grupových výsledkov… 2016
5 €