Výsledky dostihov

30.10.2022 – 12. Veľká októbrová cena

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 5. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Videozáznam

Galéria

30.10.2022

12. VEĽKÁ OKTÓBROVÁ CENA
Galéria

Predchádzajúce dostihy

Delegačná listina

Dozor Hlavnej dostihovej komisie


Ing. Ľudovít Vanek, CSc
Predseda Dostihovej komisie


Ing. Ján Vaňourek
Členovia Dostihovej komisie


Mgr. Richard Dukes
Ing. Pavel Kalaš
Dostihový tajomník


Ing. Vladimír Šak
Rozhodca pri štarte


Pavel Gašpar
Pomocný rozhodca pri štarte


Monika Petríková
Hlavný rozhodca v cieli


Martina Pfefferová
Pomocní rozhodca v cieli, časomerač


Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe


Martin Bokor
Hlásateľ


Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy


Ing. Ivan Vallo
Vedúci stávkovej kancelárie


Ing. Michal Levický, PhD.
Vedúci zboru usporiadateľov


Ing. Roman Michalovič
Dostihový pokladník


Zuzana Hudčeková
Dostihový sekretariát


Andrea Kirková
Ustajnenie koní


Jozef Doliňák
Identifikácia koní


Oľga Krištofičová
Odber dopingu


Stanislav Ralbovský
Cieľová kamera


Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár


MVDr. Lucie Kalová
0915 276 261
Inštruktáž – 11:00 hod.