PLEMENNÉ ŽREBCE

Žrebce, ktorým bola udelená licencia na pripúšťaciu sezónu 2024.

pripúšťacia stanica: Šajdíkove Humence

kontakt: MVDr. Radka Juráková (0907 075 740)

pripúšťací poplatok: 400 € (pri overenej žrebnosti kobyly)

Šampión plemenníkov vo Švajčiarsku 2022!

pripúšťacia stanica: Ranč Hosťová pri Nitre

Kontakt: Martin Kučírek, (0905 841 622)

Pripúšťací poplatok: 300 €

pripúšťacia stanica: JO TJ Slávia Šurany

kontakt: Ing. Ján Cagáň (0903 165 609)

pripúšťací poplatok: dohodou

Žrebec uhynul 17.4.2024

pripúšťacia stanica: VJ Western Training Center Kostolné Kračany

kontakt: Ján Madarász (0904 538 267)

pripúšťací poplatok: 250 € pri pripustení + 250 € pri overenej žrebnosti kobyly

pripúšťacia stanica: Dvorníky – Hontianske Tesáre

kontakt: Pavel Vigaš (0905 652 220)

pripúšťací poplatok: 300 €

kontakt: Jozef Ralbovský, Šajdíkove Humence, tel. 0948 454 273

pripúšťací poplatok: 400 €

Kontakt: Martin Kučírek, Ranč Hosťová, 0905 841 622

Pripúšťací poplatok: 300 €