PLEMENNÉ ŽREBCE

Žrebce, ktorým bola udelená licencia na pripúšťaciu sezónu 2023.

Šampión plemenníkov vo Švajčiarsku 2022!

Kontakt: Martin Kučírek, Ranč Hosťová, 0905 841 622

Pripúšťací poplatok: 300 €

kontakt: Pavel Vigaš, Dvorníky – Hontianske Tesáre, tel. 0905 652 220

pripúšťací poplatok: 300 €

kontakt: Jozef Ralbovský, Šajdíkove Humence, tel. 0948 454 273

pripúšťací poplatok: 400 €

Kontakt: Martin Kučírek, Ranč Hosťová, 0905 841 622

Pripúšťací poplatok: 300 €

kontakt: Ing. Miroslav Piskla, Javorec-Sobotište, tel. 0903 702 137

pripúšťací poplatok: dohodou

kontakt: Jozef Ralbovský, Šajdíkove Humence, tel. 0948 454 273

pripúšťací poplatok: 700 € (splatných pri overenej žrebnosti kobyly)