Odišiel František Grácz

Odišiel František Grácz

V nedeľu 3. septembra nás navždy opustil Ing. František Grácz, dlhoročný výkonný riaditeľ Zväzu chovateľov koní na Slovensku. Bol nielen výraznou osobnosťou a uznávanou autoritou v oblasti chovu koní, ale aj priateľským človekom, vždy ochotným pomôcť. Niekoľko rokov spolupracoval so Závodiskom, š.p. ako komisár pri popisoch žriebät anglického plnokrvníka a tiež ako člen pracovnej skupiny pre vypracovanie koncepcie rozvoja chovu anglického plnokrvníka na Slovensku.
Česť jeho pamiatke!

photocredit:

            BBAG