Výsledky dostihov

1.9.2022 – rovinové a prekážkové dostihy

Topoľčianky

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 2. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 3. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 4. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 4. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Galéria

1.9.2022 - Topolčianky

ROVINOVÉ A PREKÁŽKOVÉ DOSTIHY
Galéria

Predchádzajúce dostihy

Delegačná listina

Dozor Hlavnej dostihovej komisie


Mgr. Stanislav Matulík
Predseda Dostihovej komisie


Mgr. Richard Dukes
Členovia Dostihovej komisie


Ing. Ján Vaňourek
Ing. Pavel Kalaš
Dostihový tajomník


Ing. Vladimír Šak
Rozhodca pri štarte


Pavel Gašpar
Pomocný rozhodca pri štarte


Ján Popelka
Hlavný rozhodca v cieli


JUDr. Petra Kasanová
Pomocní rozhodca v cieli, časomerač


Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe


Alexandra Slobodová
Hlásateľ


Ing Ján Valtýni
Správca dráhy


Ing. Ivan Vallo
Juraj Katrinec
Dostihový pokladník


Zuzana Hudčeková
Dostihový sekretariát


JUDr. Petra Kasanová
Ustajnenie koní


NŽT
Identifikácia koní


Stanislav Ralbovský
Odber dopingu


Stanislav Ralbovský
Cieľová kamera


Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár


MVDr. Dušan Solár
0907 746 833
Inštruktáž – 13:00 hod.