Termínová listina 2022

10.4.2022

49. Jarná cena Petržalky
Viac
23.4.2022

24. VEĽKÁ APRÍLOVÁ CENA
Viac
8.5.2022
30. VEĽKÁ JARNÁ CENA
30. JARNÁ CENA KOBÝL
Viac
21.5.2022

32. PRÍPRAVNÁ CENA
Viac
5.6.2022

43. ROČNÍK TURF-GALA
Viac
12.6.2022 - Topolčianky

ROVINOVÉ A PREKÁŽKOVÉ DOSTIHY
Viac
19.6.2022

ROVINOVÉ DOSTIHY
Viac
2.7.2022

ROVINOVÉ A PREKÁŽKOVÉ DOSTIHY
Viac
17.7.2022

30. SLOVENSKÉ DERBY
Viac
31.7.2022

ROVINOVÉ A PREKÁŽKOVÉ DOSTIHY
Viac
14.8.2022

28. ZLATÝ BIČÍK
Viac
21.8.2022 - Senica

ROVINOVÉ A PREKÁŽKOVÉ DOSTIHY
Viac
1.9.2022 - Topolčianky

ROVINOVÉ A PREKÁŽKOVÉ DOSTIHY
Viac
11.9.2022

30. SLOVENSKÉ OAKS
Viac
25.9.2022

29. SLOVENSKÝ ST. LEGER
Viac
2.10.2022

11. JESENNÝ HENDIKEP
Viac
16.10.2022

37. KARPATSKÁ CENA
Viac
30.10.2022

12. VEĽKÁ OKTÓBROVÁ CENA
Viac