Oznam pre chovateľov

Pripomíname chovateľom blížiaci sa termín na odosielanie hlásení o výsledku pripúšťania – do 31. augusta.

Tlačivo nájdete v sekcii Dokumenty/Tlačivá alebo stiahnete TUAk je výsledkom pripúšťania živonarodené žriebä, je potrebné aby tlačivo okrem chovateľa potvrdil aj veterinárny lekár, ktorý žriebä začipoval a odobral mu vzorku biologického materiálu (hriva s korienkami, krv) na overenie rodičovstva, ktoré vykonáva Laboratórium genetiky PSSR, š.p. v Lužiankach. Sprievodné tlačivo k vzorke na analýzu rodičovstva je môžné stiahnuť TU (posiela sa do Lužianok, nie na Závodisko).

Vyplnené a podpísané tlačivá je potrebné doručiť na Úrad plemennej knihy do 31.8.2022 pre všetky kobyly pripustené v roku 2021, a to aj v prípade, že výslekom nebolo živonarodené žriebä (na tlačive je potrebné vybrať príslušnú možnosť).

Ďakujeme za spoluprácu!