OH importovaných koní

Oficiálny hendikep koní dovezených pred sezónou 2024 zo zahraničia (ak spĺňajú podmienky na stanovenie OH) je zverejnený v sekcii Hodnotenie koní/OH 2024.