Klasické dostihy a Turf-gala 2023

Uzávierka prihlášok na všetkých päť klasických dostihov sezóny 2023 na Slovensku je vo štvrtok 16. marca o 12:00 hod.

Uzávierka prihlášok na 44. Turf-gala je vo štvrtok 23. marca o 12:00 hod.