5. dostihový deň

Piaty dostihový deň je predzvesťou blížiaceho sa Turf-gala a odkazuje na to aj názov hlavných dostihov. 33. Prípravná cena Agroservis je prípravou pred jedným z jeho vrcholov, Cenou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Dátum:

20. mája 2023

Miesto:

Bratislava, Petržalka (MAPA)

Začiatok prvých dostihov:

14:00

On-line predaj lístkov:

TU