Veterinárne podmienky – AKTUALIZÁCIA!

Všetky kone prichádzajúce na dostihy z iných členských krajín EÚ musia byť sprevádzané certifikátom, tzv. TRACES, vydaným v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/429 a Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/688.

Veterinárne podmienky – aktuálne znenie