Zomrel profesor Jaroslav Hanák, nestor českej hipiatrie

Vo veku nedožitých 76 rokov zomrel nestor českej a československej hipiatrie, Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc. Rodák zo Slavkova u Brna (nar. 13.4.1946) celý svoj život zasvätil veterinárnej medicíne koní, a to najmä s akcentom na tie dostihové. Na Vysokej škole veterinárnej v Brne promoval v roku 1969 a svojej Alma mater zostal verný vyše 50 rokov. Bol priekopníkom terénnych štúdií fyziológie záťaže a tréningu koní, na túto tému publikoval množstvo článkov a monografií a absolvoval viacero zahraničných prednáškových pobytov (USA, Švédsko, Veľká Británia, Dánsko, Rakúsko, Rusko, Poľsko…). Vďaka svojej odbornej špecializácii a blízkemu vzťahu k dostihom bol hnacím motorom implementácie vedeckých poznatkov do tréningu dostihových koní. Inicioval tiež vznik špecializačných kurzov trénerov dostihových koní v Boskoviciach, na ktorých osobne prednášal a pripravoval učebné materiály. Dovedna je autorom viac ako 150 publikácií (z toho 23 kníh), učebníc a monografií, 28 vedeckých prác v impaktovaných časopisoch (z toho 8 v zahraničí), ďalších viac ako 70 vedeckých a odborných článkov a referátov na konferenciách (30 v zahraničí) a autorom alebo spoluautorom 13 výskumných projektov. V rokoch 2003-2006 zastával post prorektora VFU Brno pre vedu, výskum a zahraničné styky a bol tiež členom expertnej skupiny Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru v EU.

Na sklonku 90. rokov minulého storočia stál pri zrode Kliniky chorôb koní v rámci Fakulty veterinárneho lekárstva v Brne, ktorej prednostom bol do roku 2012. Jeho zásluhou sa brnianska klinika stala top-pracoviskom európskeho formátu. Vychoval desiatky veterinárov-špecialistov v odbore „konskej“ medicíny, dnes rešpektovaných odborníkov (MVDr. Jana Mezerová, MVDr. Zdeněk Žert a mnohí ďalší), ako aj úspešných dostihových trénerov (MVDr. Jiří Janda, MVDr. Čestmír Olehla či MVDr. Roman Vítek). Dostihy bral vždy ako svoju srdcovú záležitosť, ešte počas študentských rokov sa dokonca pár krát objavil aj v dostihovom sedle ako amatérsky jazdec u svojho bratranca, trénera Miroslava Kantka v Slavkove u Brna. Okrem svojho odborného prínosu, ktorého skutočný rozsah ocení azda až história, roky pôsobil ako člen Dostihovej komisie na českých závodiskách.

Česť jeho pamiatke!