Propozície klasických dostihov a Turf-gala 2022

Uzávierka prihlášok na všetkých päť klasických dostihov sezóny 2022 je vo štvrtok 17. marca o 12:00 hod.

 Propozície klasiky 2022

 Die Rennauschreibungen für die klassischen Rennen – Slowakei 2022

 Conditions of classic races – Slovakia 2022

 

Uzávierka prihlášok na 43. Turf-gala je vo štvrtok 24. marca o 12:00 hod.

 Propozície Turf-gala 2022

 Die Rennauschreibungen Turf-gala 2022

 Race Conditions Turf-gala 2022