Pozvánka na odborný seminár Kone 2022

Dávame do pozornosti chovateľom odborný seminár, ktorý organizuje spoločnosť MIKROP Slovensko s.r.o. v spolupráci  so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Zväzom chovateľov koní na Slovensku. Seminár sa koná na pôde SPU Nitra vo štvrtok 24.11.2022 a je zameraný na problematiku starostlivosti o chovné kobyly.

V prípade záujmu o účasť je potrebné zaslať návratku na e-mailovú adresu: . Vzhľadom na obmedzenú kapacitu vrelo odporúčame zaslať návratku čo najskôr.