PREDBEŽNÁ TERMÍNOVÁ LISTINA JE VONKU!

ZVEREJNILI SME PREDBEŽNÚ TERMÍNOVÚ LISTINU NA ROK 2022. POĎTE SA NA ŇU POZRIEŤ.
 • nedeľa, Bratislava, 10.04.2022, 49. Jarná cena Petržalky, Cena trojročných koní
 • sobota, Bratislava, 23.04.2022, 24. Veľká aprílová cena
 • nedeľa, Bratislava, 08.05.2022, 30. Veľká jarná cena, 30 Jarná cena kobýl, 28. Jarná míľa, 33 Veľká májová cena
 • sobota, Bratislava, 21.05.2022, rovinové dostihy
 • nedeľa, Bratislava, 05.06.2022, 43. ročník Turf – gala
 • nedeľa, Topoľčianky, 12.06.2022, rovinové a prekážkové dostihy
 • nedeľa, Bratislava, 19.06.2022, rovinové dostihy
 • sobota, Bratislava, 02.07.2022, rovinové a prekážkové dostihy
 • nedeľa, Bratislava, 17.07.2022, 30. Slovenské derby
 • nedeľa, Bratislava, 31.07.2022, rovinové a prekážkové dostihy
 • nedeľa, Bratislava, 14.08.2022, 28. Zlatý bičík, 27. Cena Whisky, Cena turfu
 • nedeľa, Senica, 21.08.2022, rovinové a prekážkové dostihy
 • štvrtok, Topoľčianky, 01.09.2022, rovinové a prekážkové dostihy
 • nedeľa, Bratislava, 11.09.2022, 30. Slovenské OAKS
 • nedeľa, Bratislava, 25.09.2022, 29. Slovenský St. Leger, 30. Cena zimnej kráľovnej, 47. Veľká starohájska steeplechase
 • nedeľa, Bratislava, 02.10.2022, 11. Jesenný hendikep
 • nedeľa, Bratislava, 16.10.2022, 37. Karpatská cena
 • nedeľa, Bratislava, 30.10.2022, 12. Veľká októbrová cena

 

Veríme, že sa spolu s nami tešíte na nadchádzajúcu sezónu!