Výsledky dostihov

rovinové a prekážkové dostihy – Topolčianky

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 1. miesto

priblíženie

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 5. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Výsledok

Cielfoto – 1. miesto

Cielfoto – 3. miesto

Dostihová správa

Videozáznam

Galéria

12.6.2022 - Topolčianky
rovinové a prekážkové dostihy
Galéria

Predchádzajúce dostihy

Delegačná listina

Dozor Hlavnej dostihovej komisie


Ing. Ľudovít Vanek, CSc.
Predseda Dostihovej komisie


Ing. Jan Vaňourek
Členovia Dostihovej komisie


Mgr. Richard Dukes
Ing. Alexander Valentich
Dostihový tajomník


Ing. Vladimír Šak
Martina Pfefferová
Rozhodca pri štarte


Pavel Gašpar
Pomocný rozhodca pri štarte


Ján Popelka
Hlavný rozhodca v cieli


JUDr. Petra Kasanová
Pomocní rozhodca v cieli, časomerač


Peter Jančovič
Rozhodca pri váhe


Ivan Uhrovčík
Hlásateľ


Mgr. Peter Matejka
Správca dráhy


Ing. Ivan Vallo
Juraj Katrinec
Vedúci zboru usporiadateľov


Ing. Roman Michalovič
Dostihový pokladník


Zuzana Hudčeková
Dostihový sekretariát


JUDr. Petra Kasanová
Ustajnenie koní


NŽT
Identifikácia koní


Stanislav Ralbovský
Odber dopingu


Stanislav Ralbovský
Cieľová kamera


Milan Závodný
Službukonajúci veterinárny lekár


MVDr. Dušan Solar
0907 746 833
Inštruktáž – 13:00 hod.