Dress code na 31. Slovenské derby

Dovoľujeme si požiadať všetkých účastníkov dostihového dňa 31. Slovenské derby v nedeľu 16. júla, ktorí sa budú pohybovať vo vyhradených priestoroch V.I.P. (držitelia špeciálnych pozvánok a predplatitelia lóží) a v pedoku (najmä majitelia a tréneri koní) o dôsledné dodržiavanie spoločenského oblečenia, korešpondujúceho s prestížou a spoločenským rozmerom podujatia. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím prístupom pomôžu kultivovať prostredie na dostihoch.