Nové číslo účtu Zúčtovacieho centra

Dovoľujeme si upozorniť klientov Zúčtovacieho centra Závodiska, š.p., že od 20. mája 2022 dochádza k zrušeniu starého čísla účtu OTP banky a platby do Zúčtovacieho centra bude možné poukazovať už len na nové číslo účtu v ČSOB banke: 
 
IBAN: SK78 7500 0000 0040 2918 3769
SWIFT/BIC: CEKOSKBX
 
Všetky variabilné symboly klientov (majiteľov, trénerov, jazdcov) ostávajú pôvodné.
 
 
V prípade žiadosti o výplatu finančných prostriedkov zo Zúčtovacieho centra sa pre klientov nič nemení.
 
 
Ďakujeme za pochopenie
Závodisko, š.p.