Veľká cena Slovenska pre Rex Of Thundera

Veľká cena Slovenska pre Rex Of Thundera
Toľko dostihovej kvality koncentrovanej do jediného dňa, to tu už dlho nebolo. Všetky atribúty výnimočnosti medzinárodného mítingu Turf-gala sa tento rok zhmotnili v podobe účastníkov 40. Veľkej ceny Slovenska Raiffeisen Bank International. V tejto elitnej zostave sa presadil kôň západného black type formátu Rex Of Thunder. To však ale ani zďaleka nebolo všetko. Continue reading