TELEFÓN: +421 2/624 11 504

E-MAIL:    info@zavodisko.sk

ADRESAStarohájska 29, 852 69 Bratislava, Slovenská republika

OTVORENÉ: Pon-Pia: 08 am-15:30 pm

Sledujte nás...
Image Alt

5. dostihový deň, 31. Prípravná cena

Na programe dostihového dňa je spolu osem dostihov, šesť rovinových, jedna steeplechase a jedno zápolenie cez prútené prekážky. Hlavným bodom programu je 31. Prípravná cena spoločnosti VETIS (rovina II. kat. na 1200 m o 5 000 €) s tuctom účastníkov. Dovedna je na štartových listinách 94 koní.


Podmienky účasti divákov na dostihovom dni 23.5.2021 v Bratislave

V zmysle platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je na dostihovom dni 23.5.2021 v Bratislave možná účasť do 500 divákov.

Do areálu budú vpustení len diváci, ktorí sa preukážu:

  • buď potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19, a to:
    • v prípade mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna) dvoma dávkami, pričom od podania druhej dávky uplynulo viac ako 14 dní,
    • v prípade vektorovej vakcíny (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) aspoň jednou dávkou, pričom od jej podania uplynuli minimálne 4 týždne,
    • prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny, pričom od jej podania uplynulo viac ako 14 dní, a súčasne bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19,
  • alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • alebo negatívnym RT-PCR testom alebo LAMP testom na Covid-19 nie starším ako 72 hodín (akceptujú sa testy s dátumami 20.5., 21.5., 22.5. a 23.5.2021),
  • alebo negatívnym antigénovým testom na Covid-19 nie starším ako 24 hodín (akceptujú sa testy s dátumami 22.5. a 23.5.2021).
Vyššie uvedené podmienky sa nevzťahujú na deti do 10 rokov veku
Každý divák sa pred hlavným vstupom do areálu (pokladne a turnikety pre verejnosť) okrem vyššie uvedených potvrdení takisto preukáže dokladom totožnosti a vykoná registráciu u pracovníka Závodiska. V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR „organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania“.
Ceny vstupného:
Základné vstupné – 4 €
Zľavnené vstupné – 2 € (deti a mládež do 18 rokov, študenti po predložení platnej ISIC karty a osoby nad 65 rokov)
Voľný vstup – deti do výšky 120 cm, držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S (vrátane sprevádzajúcej osoby)
Vstupenky bude možné zakúpiť len na mieste pred podujatím. Registrácia spojená s predajom vstupeniek bude prebiehať v čase od 12:30 do 15:00 hod.

Počas pobytu v areáli je každý divák povinný dodržiavať hygienické opatrenia, najmä bezpodmienečné nosenie rúška, riadiť sa Návštevným poriadkom Závodiska, š.p. a pokynmi usporiadateľskej služby.

Sedenie na tribúnach (označenie tribúny bude uvedené na vstupenke) bude možné len na vyznačených miestach v každom druhom rade.
Začiatok prvých dostihov :

14:00

Miesto:
Petržalka, Bratislava
Dátum:
Trvanie:
Kategória: